Bép phun nhựa đường và bép phun nhũ tương do Công ty Thuận An thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phun tơi và tiết kiệm nhiên liệu khi phun tưới.

Thiết kế bép phun được sử dụng cho việc phun nhũ riêng và phun nhựa nóng riêng.

Phù hợp với phun tưới theo giàn hay phun tưới bằng việc sử dụng cần tưới tay.

Dạng phun: Hình quạt hoặc chóp nón tùy thuộc vào đặc điểm thi công rải nhựa của khách hàng.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TNDmfjoxy4

https://www.youtube.com/watch?v=7TNDmfjoxy4