Tin tức

Giới thiệu hệ thống cân định lượng (Cân bồn, cân bằng tải, cân silo, cân phễu)

Giới thiệu hệ thống cân định lượng (Cân bồn, cân bằng tải, cân silo, cân phễu)

Trong quá trình sản xuất đòi hỏi tính liên tục, pha trộn nguyên liệu có độ chính xác cao. Để giải quyết vấn đề trên Công ty Thuận An đã thiết kế và sản xuất hệ thống cân định lượng. Hệ thống cân định lượng là một trong những khâu quan trọng để nhà máy có thể hoạt động liên tục, là một khâu trong dây chuyền công nghệ nhằm cung cấp chính xác lượng nguyên liệu cần thiết cho nhà máy, lượng nguyên liệu này đã được người lập trình cài đặt trước đó.

Xem tiếp
 1