Máy vá (hàn) vết nứt đường thuộc về máy móc đường bộ; chủ yếu được sử dụng để bảo trì phòng ngừa các khuyết tật đường bộ; giống như với với máy xẻ rãnh; máy ghép nối (máy hàn) và máy làm nóng (hoặc súng phun nhiệt) phù hợp sử dụng. Thì máy ghép nối là thiết bị cốt lõi của công nghệ ghép nối rãnh khe trong đường bộ