Cabin cho lu rung được lắp đặt và nội địa hóa trong nước. Giảm chi phí đầu tư cho nhà đầu tư; đồng thời tăng hiệu quả và năng suất sử dụng máy thiết bị trong thời tiết mưa nắng cho quá trình thi công