Cabin cho lu rung được lắp đặt và nội địa hóa trong nước. Giảm chi phí đầu tư cho nhà đầu tư; đồng thời tăng hiệu quả và năng suất sử dụng máy thiết bị trong thời tiết mưa nắng cho quá trình thi công

Được thiết kế cho các hãng lu hiện có tại Việt nam; bao gồm cả lu cũ và lu mới

https://www.youtube.com/watch?v=OWFcLnd6jZ4