Lu rung trong quá trình hoạt động bị mài mòn trống lu. Để đảm bảo tuổi thọ cho máy thiết bị; việc đối trọng tải cho lu đảm bảo tải rung rất quan trọng. Hiểu được điều này; Công ty Thuận An thực hiện việc gia tải thêm cho lu; phần trống lu đã bị mài mòn theo thời gian. Để đưa tải trống lu về đối trọng như ban đầu; kéo dài tuổi thọ của lu rung.

Tùy theo độ mài mòn của trống lu để có phương án thêm (bổ sung) tải hợp lý. Thông thường sẽ sử dụng tôn dày từ 14 đến 20 và sử dụng tôn chống mài mòn để thực hiện.