Bơm nhựa đường nóng; dùng cho môi chất nhựa đường nóng lỏng. Chịu nhiệt độ từ 100 đến 300 độ C; áp suất 1.6MPa; năng suất từ 5 đến 80m3/h

Bơm nhựa đường nóng; dùng cho môi chất nhựa đường nóng lỏng. Chịu nhiệt độ từ 100 đến 300 độ C; áp suất 1.6MPa; năng suất từ 5 đến 80m3/h