Nhựa nóng đóng thùng hoặc bao túi Jumbo khá phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt đối với các địa điểm ở xa mà việc vận chuyển bằng xe chở nhựa nóng từ nhà máy gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó; Thuận An thiết kế chế tạo bồn sấy nhựa nóng bằng dầu truyền nhiệt. Thùng phy nhựa hoặc túi Jumbo sẽ được đưa vào hệ thống sấy bằng dầu truyền nhiệt; nhựa sẽ chảy xuống khoang chứa và cấp nhựa ra thiết bị tưới bằng bơm. 

Năng suất bồn chứa sẽ được thiết kế trên nhu cầu của Chủ đầu tư.