- Thùng chứa: Làm bằng thép không rỉ dung tích 56 lít

- Hệ thống đun: sử dụng bếp ga công nghiệp 5AI

- Bảo ôn nồi bằng thép không rỉ hình trụ

- Kích thước: (Dài x rộng x cao) 1244 x 1168 x 1092 mm

- Shu rải sơn được trang bị: 10cm hoặc 15cm hoặc 20cm

- Sơn hạt phản quang có hai sự lựa chọn: Sơn phản quang bằng cưỡng bức khí nén hoặc sơn phản quang bằng Shu rải cơ học

Chúng tôi sản xuất máy sơn đường đẩy tay truyền hoặc vận hành tự lái. Tùy thuộc vào nhu cầu đầu tư của chủ đầu tư

https://www.youtube.com/shorts/2swR7LNK6uk

- Thùng chứa: Làm bằng thép không rỉ dung tích 56 lít

- Hệ thống đun: sử dụng bếp ga công nghiệp 5AI

- Bảo ôn nồi bằng thép không rỉ hình trụ

- Kích thước: (Dài x rộng x cao) 1244 x 1168 x 1092 mm

- Shu rải sơn được trang bị: 03 bộ 10cm, 15cm, 20cm

 

- Sơn hạt phản quang có hai sự lựa chọn: Sơn phản quang bằng cưỡng bức khí nén hoặc sơn phản quang bằng Shu rải cơ học

Chúng tôi sản xuất máy sơn đường đẩy tay truyền hoặc vận hành tự lái. Tùy thuộc vào nhu cầu đầu tư của chủ đầu tư

https://www.youtube.com/channel/UCXzQDdMscqd9wBJt6WJzYyg