Phục vụ cho ngành xây dựng cầu đường; hệ thống bồn trộn nhựa nóng và đảo MC cho phép các đơn vị thi công bảo ôn, gia nhiệt nhựa nóng tại công trường. Với kết cấu nhỏ gọn, chi phí hợp lý, thuận tiện cho việc di chuyển thiết bị đến công trường sẽ hiệu quả lớn trong ngành thi công cầu đường.