Đối mặt đường nhiều đá cần phải lu nèn; hoặc sau khi rải đá để đảm bảo đá được phá vỡ đồng đều thì cần sử dụng thiết bị chuyên dụng vừa lu nèn vừa phá đá. Công ty Thuận An đã thiết kế chế tạo thành công bộ vỏ lu dùng cho phá đá. Đây là sản phẩm hoàn toàn được nội địa hóa và sản xuất trong nước. Với những chiếc răng phá đã được chế tạo từ thép chịu mài mòn cao; đồng thời răng phá đá được thiết kế để đảm bảo chức năng phá được đá với kích thước đá từ 50mm tới 200mm. Bộ vỏ lu phá đá được thiêt kế cơ động; khi cần sử dụng cho công trình cần phá đá thì đơn vị thi công sẽ lắp vào. Bộ vỏ được thiết kế lắp vào và tháo ra một cách nhanh chóng và gọn nhẹ.

Đối mặt đường nhiều đá cần phải lu nèn; hoặc sau khi rải đá để đảm bảo đá được phá vỡ đồng đều thì cần sử dụng thiết bị chuyên dụng vừa lu nèn vừa phá đá. Công ty Thuận An đã thiết kế chế tạo thành công bộ vỏ lu dùng cho phá đá. Đây là sản phẩm hoàn toàn được nội địa hóa và sản xuất trong nước. Với những chiếc răng phá đã được chế tạo từ thép chịu mài mòn cao; đồng thời răng phá đá được thiết kế để đảm bảo chức năng phá được đá với kích thước đá từ 50mm tới 200mm. Bộ vỏ lu phá đá được thiêt kế cơ động; khi cần sử dụng cho công trình cần phá đá thì đơn vị thi công sẽ lắp vào. Bộ vỏ được thiết kế lắp vào và tháo ra một cách nhanh chóng và gọn nhẹ.

Đối mặt đường nhiều đá cần phải lu nèn; hoặc sau khi rải đá để đảm bảo đá được phá vỡ đồng đều thì cần sử dụng thiết bị chuyên dụng vừa lu nèn vừa phá đá. Công ty Thuận An đã thiết kế chế tạo thành công bộ vỏ lu dùng cho phá đá. Đây là sản phẩm hoàn toàn được nội địa hóa và sản xuất trong nước. Với những chiếc răng phá đã được chế tạo từ thép chịu mài mòn cao; đồng thời răng phá đá được thiết kế để đảm bảo chức năng phá được đá với kích thước đá từ 50mm tới 200mm. Bộ vỏ lu phá đá được thiêt kế cơ động; khi cần sử dụng cho công trình cần phá đá thì đơn vị thi công sẽ lắp vào. Bộ vỏ được thiết kế lắp vào và tháo ra một cách nhanh chóng và gọn nhẹ.